logo
Slovensko Slovensko Hrvatski Hrvatski Bosanski Bosanski Srpski Srpski facebook   twitter   youtube   vimeo
 
Izberite kategorijo

S klikom na ikono izberite željeno kategorijo

  a bekbced  
Potek tečaja



Vsa teoretična znanja za pridobitev vozniškega dovoljenja poučujemo v klimatizirani, sodobno opremljeni multimedijski učilnici.

 TEČAJ CPP
 • tečaj je organiziran dvakrat mesečno v prostorih avto šole Blisk
 • cena tečaja
  - za kandidate, ki opravljajo tudi praktično vožnja v PC Blisk – 45 €,
  - za kandidate, ki bodo opravljali praktično vožnjo v drugih avtošolah – 65 €

 ZDRAVNIŠKI PREGLED 
 • zdravniški pregled lahko kandidati opravijo v vsaki enoti medicine dela, športa in prometa

 TEČAJ PRVE POMOČI
 • tečaj in izpit prve pomoči organiziramo enkrat mesečno na sedežu PC Blisk
 • cena tečaja (32 €)
 • cena izpita  (39,50 €)

 TEORETIČNI DEL VOZNIŠKEGA IZPITA 
 • na teoretični del izpita pred komisijo Izpitnega centra se lahko prijavite, ko dopolnite predpisano starost
 • za prijavo potrebujete Evidenčni karton vožnje z zdravniškim spričevalom, izpit prve pomoči, osebni dokument in
 • plačilo teoretičnega dela izpita in takse
 • prijavite se na UE, Izpitni center Ljubljana, Roška 25
 • urnik dela Izpitnega centra prejmete v pisarni PC Blisk ali pri svojem učitelju praktične vožnje
 • za skupine organiziramo tudi opravljanje teoretičnega dela izpita na našem Prometnem centru