A KATEGORIJA

Za mopede i motocikle

A kategorija

Kategorija A je podijeljena na podkategorije:

·      A  (neograničeno) – Uslov: starost 24 godina ili minimalno 20 godina, ako imate
najmanje dvije godine kategoriju A2.

  • Kategorija A obuhvača sve motorna vozila na dva kotača sa prikolicom sa strane ili bez nje in trikotača. Dozvola za vožnju vozila te kategorije uključuje i dozvolu za vožnju kategoriju vozila AM, A1, A2 in G.

·      A2 – Uslov: starost 18 let, do 35 kW.

  • Odnos između snage motora i mase vozila ne smije prelaziti 0,2 kW/kg i ne smije biti iz vozila sa dva puta više snage. Dozvola za vožnju vozila sa A2 kategorim uključuje i dozvolu za vožnju vozila kategorija AM, A1 i G.

·      A1 -Pogoj: starost 16 let, do 11 kW in do 125 cm³.

  • Odnos između snage motora i mase vozila ne smije prelaziti 0,1 kW/kg te tricikla kojeg snaga motora ne prelazi 15 kW. Dozvola za vožnju vozila sa A2 kategorim uključuje i dozvolu za vožnju vozila kategorija AM i G.

Postupak za dobijanje vozačke dozvole A kategorija:

Teoretski deo:

1.    Ljekarsko uvjerenje (izdaje ovlašteni liječnik medicine rada, sporta i prometa)  (vrijedi 3 godine)

2.    Uspješno obavljen tečaj cestovno – prometnih propisa (vrijedi 3 godine)

3.    Ispit Prve pomoči ili važeča vozačka dozvola predhodnih kategorija

4.    Obavljen teoretski deo ispita CPP na AVP – Agencija za varnost v prometu (vrijedi 3 godine)

Praktični deo:

5.    Obavljen predpisan učni program (minimalno 20 školskih sati vožnje za dobijanje ili 9 školskih sati vožnje za
napredovanje u kategoriji – npr. iz A1 u A2 ili A2 u A “neograničeno)

6.    Praktični deo ispita pred komisijom izpitnog centra (1 sat-A1, 2 sata-A2 i A)

Početak obuke je moguč 6 mjeseci prije propisane starosti (18 godina).

Prijavite se i počnite sa obukom

PRIJAVA

Odaberite kategoriju koja vas zanima

Kategorije kod nas:

Galerija