CENIK

CELOTEN CENIK
Celoten cenik v tabeli

Cenik

Plačilo z gotovino – B kategorija Cena
10 ur vožnje 385€
20 ur vožnje 760€
21 ur vožnje – POVRATNIKI 756€
Plačilo z gotovino – A kategorija Cena
A1 kat. – do 11kW: 21 ur vožnje 777€
A2 kat. – do 35kW: 22 ur vožnje 858€
A kat. neomejeno: 22 ur vožnje 902€
Vožnja Cena
Ura vožnje B kategorija 39€
Ura vožnje B kategorija – avtomatski menjalnik 41€
Ura vožnje A kategorija – do 11 kW 41€
Ura vožnje A kategorija – do 35 kW 43€
Ura vožnje A kategorija – neomejeno 43€
Ura vožnje C kategorija 42€
Ura vožnje CE kategorija 50€
Ura vožnje D kategorija 65€
Ura vožnje BE kategorija 40€
Čakalna ura 25€
Cestno prometni predpisi (CPP) in Prva pomoč (PP) Cena
Tečaj cestno – prometnih predpisov (CPP) +  EVK 150€
Tečaj cestno – prometnih predpisov (CPP) +  EVK – dodatni del 60€
Izdaja evidenčnega kartona vožnje (EVK) 15€
Tečaj Prve pomoči (PP) 33,63€
Izpit Prve pomoči 65,83€
Temeljna kvalifikacija – pridobitev in podaljšanje “Kode 95” Cena
Izpit Temeljne kvalifikacije – za pridobitev “kode 95” – v PC BLISK 380€
Tečaj Temeljne kvalifikacije – za pridobitev kode “kode 95” 170€
Izpit Temeljne kvalifikacije – dodatni del  200€
Izpit Temeljne kvalifikacije – vsako naslednje ponovno opravljanje izpita v PC BLISK 100€
Redno usposabljanje – predavanje za podaljšanje kode 95 50€
Izdaja dvojnika spričevala – redno usposabljanje – podaljšanje kode 95 20€
Izdaja dvojnika spričevala – temeljna kvalifikacija – pridobitev kode 95 50€
Prevoz nevarnega blaga – ADR Cena
ADR – osnovni 240€
ADR – specialistični (cisterne) 240€
ADR – osnovni in specialistični (cisterne) 480€
ADR – obnovitveni osnovni 200€
ADR – obnovitveni osnovni in specialistični (cisterne) 320€
ADR – manipulanti, skladiščniki 160€
ADR certifikat 30,96€
Varna vožnja Cena
Voznik začetnik 125€
Voznik začetnik – izposoja vozila 30€
Literatura Cena
Literatura “Dober voznik bom” – CPP * 35€
Literatura “Prva pomoč”  PP * 25€
Priročnik voznik/ca v notranjem in mednarodnem cestnem prometu 10€
Priročnik prevoz skupine otrok 8€
Magnetna “L” tablica – za voznike s spremljevalcem 16€

*Literaturo si lahko tudi izposodite, kar pomeni, da plačate kavcijo za knjigo, ob vračilu se kavcija vrne

Cena 1 ure vožnje

43,00€
39,00€
40,00€
42,00€
50,00€
65,00€