top of page
zyro-image (12).png
PNG (transparent bg)_edited_edited.png

C1 kategorija - manjša gasilska vozila, vozila policije, reševalna vozila in vozila civilne zaščite

V zadnjem času se število intervencijskih služb sooča s izzivom pomanjkanja voznikov s potrebnim izpitom za vožnjo vozil, katerih masa presega 3,5 tone.

A zdaj je na voljo rešitev: s uspešnim opravljenim usposabljanjem za manjša intervencijska vozila lahko tudi vi postanete del tega ključnega segmenta.

Možnost za vožnjo manjših intervencijskih vozil je sedaj na voljo, zahvaljujoč novemu zakonu o voznikih.

 

Ta zakon daje dovoljenje za vožnjo vozil z maso od 3,5 do 5,5 tone, vključno z manjšimi gasilskimi vozili, policijskimi vozili, reševalnimi vozili, ter posebnimi vozili za nujno medicinsko pomoč, ki so v uporabi v okviru javnih in vojaških zdravstvenih služb.

 

Med te vozne parkove sodijo tudi posebej označena intervencijska vozila civilne zaščite, gorske reševalne službe, jamarske ekipe, podvodne reševalne enote ter mobilne enote ekološkega laboratorija, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči.

Procedura per il conseguimento della patente di guida di categoria C

Usposabljanje za vožnjo manjših intervencijskih vozil je strukturirano tako, da združuje teoretični in praktični del. Naš cilj je zagotoviti, da pridobite vse potrebno znanje in spretnosti ter postanete suvereni in varni udeleženci cestnega prometa.

Teoretični del usposabljanja zajema štiri pedagoške ure, ki jih zaključuje pisni preizkus znanja. Za uspešen zaključek mora kandidat pravilno odgovoriti na vsaj 90 odstotkov vprašanj.

Po uspešno opravljenem teoretičnem delu nadaljujete z praktičnim programom, ki obsega najmanj devet ur vožnje. Vožnjo običajno izvajate s vozilom, ki je v lasti pooblaščene šole vožnje ali organizacije, ki vas je napotila na usposabljanje. Po končanem praktičnem delu sledi izpitna vožnja z ocenjevalcem.

Ko uspešno zaključite program usposabljanja, prejmete potrdilo v obliki kartice, ki velja pet let.

Cena usposabljanja za manjša intervencijska vozila je približno polovico nižja v primerjavi s standardnim izpitom za kategorijo C, pri čemer je tudi časovno pol krajše. Za pridobitev potrdila vam ni potrebno opravljati psiho-testov ali izpita iz teorije na izpitnem centru.

 

Operativni gasilci - nosilci izolirnega dihalnega aparata pa ne potrebujejo dodatnega zdravniškega pregleda.

Kdo se lahko vključi v program usposabljanja? Kandidat za voznika mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Ni voznik začetnik.

  • Ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B.

  • Je telesno in duševno sposoben za vožnjo motornega vozila, kar dokazuje z veljavnim zdravniškim spričevalom za voznika motornega vozila kategorije C1 ali operativnega gasilca - nosilca izolirnega dihalnega aparata.

  • Opravlja operativne in druge naloge zaščite, reševanja in pomoči, kar dokazuje s potrdilom pristojne organizacije.

Kandidate za voznike lahko na usposabljanje prijavijo državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, zavodi in druge organizacije, v katerih so zaposleni ali opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči.

 

Prijave se oddajo v elektronski obliki preko modula namenske računalniške aplikacije URSZR.

Prijavi je potrebno priložiti:

  • Fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije B.

  • Veljavno zdravniško spričevalo za voznika motornega vozila kategorije C1 ali operativnega gasilca - nosilca izolirnega dihalnega aparata.

  • Potrdilo o opravljanju operativnih in drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči.

  • Dokazilo o plačilu stroškov usposabljanja.

Naše prednosti so lastno vozilo ter lastno osebje, ki je usposobljeno tako za teoretičnio kakor tudi praktično usposabljanje z izpitom. Usposabljanje tako rekoč naredimo na ključ.

Za vse dodatne informacij smo na voljo na:

01 / 320 - 52 - 20 ter info@blisk-as.si in mladen.lukic@blisk-as.si

bottom of page