Ura vožnje za kategorijo A1 – do 11kW. Plačilo preko spleta.