Ura vožnje za kategorijo CE. Plačilo preko spleta.