Izdaja dvojnika spričevala – redno usposabljanje. Plačilo preko spleta.