Izdaja dvojnika spričevala – temeljna kvalifikacija. Plačilo preko spleta.