Izdaja evidenčnega kartona vožnje (EVK). Plačilo preko spleta.