KAKO DO VOZAČKOG ISPITA?

VOZAČKI ISPIT

Kako do vozačkog ispita?

Vozačka dozvola Slovenija

Svi boduči vozači motornih vozila morate prije početka osposobljavanja napraviti ljekarski pregled. Obaviti ga možete u jedinicama Medicine rada, sporta i prometa.

Ljekarski pregled važi 3 godine!

Sljedeči korak posle obavljenog ljekarskog pregleda je tečaj prometnih promira i tečaj i ispit Prve pomoči. Tečaj prometnih propisa, tečaj i ispit Prve pomoči možete obavljati u našom centru.

Kad se sve to obavi, se morate prijaviti na administrativnoj jedinici za teoretski deo ispita. Za prijavu vam treba karton vožnje, ljekarski pregled, kartica Prve pomoči i lični dokument i31,91 € za plačanje upravne takse.

Raspored rada Administrativne jedinice Ljubljana – Tobačna ulica 5:

Ponedeljak: 08.00 – 18.00
Utorak: 08.00 – 18.00
Srijeda: 08.00 – 19.00
Četvrtak: 08.00 – 18.00
Petak: 08.00 – 14.00

Kada uspješno položite teoretski deo, onda možete početi sa praktičnim osposobljavenjem – vožnja. Najbolje je, da se odma kad položite teoretski deo, javite sa kartonom vožnje u našim kancelarijama, gdje čemo se dogovorit za početak vožnje i izabrati/dobiti čete vašog instruktora za vožnju. Praktično osposobljavanje se odvija po programu, koji traje minimalno 20 sati.

Kada sa instruktorom presudite, da imate dovoljno znanja i prakse za bezbednu i sigurnu vožnjo, onda se prijavite na ispitnu vožnju na ispitnom centru. U Ljubljani je to na adresi: Roška cesta 25, 1000 Ljubljana. Cijena za ispitnu vožnju za B kategoriju je 15,44 €.

Uslovi za pristup ka obavljanju ispitne vožnje su:

  • Položeni ispiti iz cestnovnih propisa i Prve pomoči
  • uspješno položen program praktičnog dijela – vožnja
  • dopunjena starot (za kat. B 18 godina)

Ispitni centar Ljubljana nudi informacije na broju 01 306 38 42 za vrijeme radnih sati

Ponedeljak: 07.30 – 10.30
Utorak: 15.00 – 17.00
Srijeda: 07.30 – 10.30

Dostupna je i nova online aplikacija, na kojoj je moguče vidjeti koliko se vremenski čeka na teoretski deo ispita, kao isto i za praktični deo ispita (aplikacija je na slovenskom jeziku):

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/urnikidic.euprava

Ispitna vožnja je test tako teoretskog kao i praktičnog znanja, gdje morate dokazati, da možete biti samostalni i bezbedni u prometu.

Na kratko – KAKO DO ISPITA ?

  1. Obavljen ljekarski pregled
  2. Tečaj cestnovno – prometni propisa
  3. Tečaj i ispit Prve pomoči oz. važeča vozačka dozvola B kategorije
  4. Teoretski deo ispita (cestnovno – prometni propisi)
  5. Praktično osposobljavanje – VOŽNJA (program od minimalno 20 sati)
  6. Praktični deo ispita – vožnja pred komisijom ispitnog centra

Prijavite se i počnite sa obukom

PRIJAVA
Odaberite kategoriju koja vas zanima

Kategorije kod nas:

Naša vozila…

Naš vozni park