Podaljšanje starih ("roza") vozniških dovoljenj - dovoljenja izdana

Rok za podaljšanje vozniških dovoljenj izdanih do vključno 18.01.2013 se je podaljšal s trenutnega roka za zamenjavo 19.01.2023 na 19.01.2033. Rok za zamenjavo se podaljšuje za dodatnih 10 let. V obtoku naj bi bilo približno 355.000 vozniških dovoljenj izdanih pred 18.01.2013 ("roza" vozniška dovoljenja). S spremembo Zakona o voznikih (Zvoz-1E) se je prestavil rok za zamenjavo ter s tem tudi gneča na upravnih enotah na katerih bi morali vozniki podati vlogo za izdajo novega vozniškega dovoljenja, ki bi zamenjal "roza" vozniško dovoljenje.