Zaposlimo učitelja vožnje

Updated: Sep 22

V Prometnem centru Blisk d.o.o. zaposlimo učitelja vožnje. Od kandidatov pričakujemo:

  • da tekoče govorijo slovenski jezik,

  • so komunikativni, pošteni, potrpežljivi in imajo veselje do dela z ljudmi.

Za uspešno oddano prijavo ni potreben izpit za učitelja vožnje.


Izpolnjevati morate sledeče pogoje:

  • zaključena srednješolska izobrazba (5. stopnja),

  • vozniško dovoljenje ustrezne kategorije vsaj 5 let,

  • niste pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa,

  • niste bili pravnomočno kaznovani za dva ali več prekrškov zoper javni red in mir z elementi nasilja.

  • vam v zadnjih treh letih ni bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, prepovedi opravljanja poklica, ni bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja in ni bila izrečena prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.