top of page

Zaposlimo učitelja vožnje & učitelja predpisov

Če vas zanima ter vas veseli poučevanje, vas vabimo, da se prijavite za delovno mesto učitelj vožnje v našem podjetju.

Lahko se prijavite tudi, če dovoljenja še nimate. Nudimo tudi možnost financiranja za pridobitev dovoljenja za učitelja vožnje.


Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije lahko pridobi oseba, ki:

1. ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo izobrazbo;

2. je zaključila program izobraževanja za učitelja vožnje ustrezne kategorije motornih vozil in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je izdana odločba javne agencije o priznavanju poklicnih kvalifikacij;

3. ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj pet let;

4. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa;

5. ni bila pravnomočno kaznovana za dva in več prekrškov zoper javni red in mir z elementi nasilja;

6. ji v zadnjih treh letih ni:

- bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja;

- bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;

- bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;

- bila izrečena prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.


Prijavo ali vprašanja lahko pošljete na: mladen.lukic@blisk-as.sibottom of page