ADR USPOSABLJANJE

PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

ADR USPOSABLJANJE – PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

ADR usposabljanje – Prevoz nevarnega blaga / operater/ka pri prevozu nevarnega blaga

Usposabljanje za prevoz nevarnega blaga – ADR, se po veljavni zakonodaji izvaja za voznike, ki opravljajo prevoz nevarnega blaga redno ali občasno. V usposabljanje se lahko prijavi kandidat, ki opravlja delo voznika. Z opravljenim usposabljanjem vozniki motornih vozil lahko opravljajo prevoze vseh vrst nevarnih snovi, razen razreda 1 – eksplozivne snovi in razreda 7 – radioaktivne snovi. Za ta dva razreda je potrebno dodatno usposabljanje.

Osnovnega strokovnega usposabljanja se morajo udeležiti vsi vozniki vozil, ki prevažajo nevarne snovi.

Specialističnega strokovnega usposabljanja za prevoz nevarnih snovi v cisternah se morajo udeležiti vozniki vozil, ki prevažajo nevarne snovi v pritrjenih ali snemljivih cisternah, vozniki baterij posod s skupno prostornino nad 1.000 litrov in vozniki vozil, ki prevažajo nevarne snovi v cisternah – kontejnerjih s posamično prostornino večjo od 3.000 litrov na prevozno enoto.

Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja, se kandidatu izda “Certifikat o strokovni usposobljenosti voznikov motornih vozil za prevoz nevarnega blaga”, ki se izda v obliki izkaznice in ima veljavnost 5 let.

V Prometnem centru Blisk organiziramo naslednje tečaje in izpite za pridobitev ADR certifikata:

  • osnovni tečaj za voznike, ki prevažajo nevarne snovi v cestnem prometu ter za osebe, ki sodelujejo pri prevozih (prevoz nevarnega blaga v tovorkih),
  • specialistični tečaj za prevoz nevarnih snovi v cisternah,
  • obnovitveni tečaj za voznike, ki prevažajo nevarne snovi v cestnem prometu in v cisternah ter za osebe, ki sodelujejo pri prevozih.

Pogoji vključevanja v začetno usposabljanje

Vsi vozniki nevarnega blaga se morajo udeležiti osnovnega usposabljanja, šele nato lahko opravljajo dodatna specialistična usposabljanja.

V osnovni tečaj se lahko vključi kandidat, ki je dopolnil 21 let.

Kriteriji za opravljeno usposabljanje:

  • prisotnost kandidata na teoretičnem delu tečaja,
  • prisotnost kandidata na praktičnem delu tečaja,
  • vsaj 70% pozitivnih odgovorov na teoretičnem delu izpita.

Cena

Cena ADR usposabljanj se lahko preveri na tej povezavi

Zakon o prevozu nevarnega blaga si lahko preberete na tej povezavi

Podzakonski predpisi

Mednarodni sporazum


Povezava do navodil “Ukrepi ob nesreči ali izrednem dogodku”

Informacije na: 01/320 52 20 ali 031 – 460 – 902 oziroma preko e-pošte: adr@blisk-as.si

SPLETNA PRIJAVA