Prijavnica PP2019-03-27T16:42:53+00:00

PRIJAVNICA PP

Tečaj PRVE POMOĆI organizujemo na Gorazdovi 20 u Ljubljani. Cjena tečaja je 28,72 €.

Kad se prijavite plačate 28,72€.

Predavač RK će podeliti uplatnice za plačanje ispita – cjena je 55,64 . Grupo kandidata ćemo prijaviti na ispit koji bude u prostorima Prometnog Centra Blisk d.o.o.. Termin ispita ćete saznat na tečaju.

Prije početka ispita podnesite administratoru RK osobni dokument i potvrdbo plačanog ispita. Bez pomenutih dokumenata ispita ne možete obaviti.