PODALJŠANJE KODE 95

REDNO USPOSABLJANJE

PODALJŠANJE KODE 95

Tečaj rednega usposabljanja je obvezen, saj se le na podlagi rednega usposabljanja poklicnim voznikom podaljša koda za 5 let. Tečaj poteka v obliki predavanja. kandidati se morajo udeležiti 5 predavanj po 7 ur, kar je skupno 35 ur predavanj. Po vsakem predavanju kandidati dobijo potrdilo s katerim izkazujejo, da so se udeležili predavanja. Vsebina predavanja je določena s strani ministrstva za infrastrukturo. Ko zberejo 5 takšnih potrdil, zadnji izvajalec izda spričevalo s katerim na upravni enoti podajo vlogo za podaljšanje kode “95”.

Tečaj rednega usposabljanja morajo opraviti:

  • Od 10.09.2014 velja za vse voznike enako 35 urno usposabljanje.
  • Določeno je, da se usposabljanje za voznike, ki jim je koda že potekla, vedno izvedejo programih za tisto leto v katerem želijo kodo ponovno »aktivirati«  in pa za štiri leta nazaj
  • Prvo podaljšanje se prične z naslednjim letom po pridobitvi (Primer: veljavnost kode 10.09.2019, kandidat se udeleži predavanj od 2015 – 2019).

Urejen je postopek, kako ravnati v primeru izgube ali uničenja spričevala o pridobitvi Temeljne kvalifikacije ali o zaključenem rednem usposabljanju. Določeno je, da se ne izdajo duplikati, ampak izvajalec vozniku na osnovi izjave o izgubi, kraji ali uničenju izda potrdilo, da ima pridobljeno Temeljno kvalifikacijo oz., da je opravil redno usposabljanje.

Kraji, kjer organiziramo redno usposabljanje:

  • Ljubljana,
  • Novo mesto,
  • Postojna,
  • Koper

Celoten pravilnik o Temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu si lahko preberete tukaj.

Spletna stran Ministrstva za infrastrukturo, kjer je predstavljena temeljna kvalifikacija
.

Vse informacije glede temeljne kvalifikacije dobite na telefonski številki 01/320-52-24 oz. preko elektronske pošte: [email protected]

SPLETNA PRIJAVA