SIGURNA VOŽNJA

TRENING SIGURNE VOŽNJE

SIGURNA VOŽNJA

Trening sigurne vožnje je obuka za vozače motornih vozila, koji žele upoznati i testirati sebe i motorno vozilo u simuliranim situacijama te se naučiti kako pravilno postupiti u kritičnim situacijama.

Trening sigurne vožnje je namijenjen svim vozačima, ne važeči na njihovo predznanje, jer je glavni razlog tečaja obučiti vozače za:

  • pravovremeno otkrivanje (potencialnih) opasnosti u prometu
  • njihovom spriječenju
  • obvladovanje vozila u opasnim situacijama, koje donosi vožnja motornih vozila

Uvjet za pristup ka tečaju sigurne vožnje je važeča vozačka dozvola.

Tečaj je podijeljen na 2 dela:

  • teoretski deo
  • praktični deo (poligon)

Cilj tečaja sigurne vožnje

Po završenom tečaju če biti kandidati puno samopouzdaniji kako odreagirati u kritičnim situacijama i te istovremeno brže prepoznati. Istovremeno če upoznati i granice svog motornog vozila. Večim skupinama i skupinama se posebnim željama se prilagodimo prema njihovim potrebama i željama.

Mladi vozač ili vozač početnik, je svaki vozač motornih vozila do 21 godine starosti ili 2 godine od dana kada je položio vozački ispit. 

Dodatna obuka u Republiki Sloveniji je obavezna za vse vozače početnike od 13.08.2010 za kategorije A2, A ili B.

Vozač početnik mora u razdoblju do 21 godine ili 2 godine od prvog dobivanja vozačke dozvole (u razdoblju, kada ima status vozača početnika, ali najprije posle 6 mjeseca i najviše do 2 godine) prisustvovati na:
  • tečaju sigurne vožnje za mlade vozače – koji sastoji iz praktičnog i teoretskog dijela.

Vozači početniki moraju na dodatnoj obuki prisustvovati do kraja razdoblja, kada imaju još status vozača početnika ili do kad jim važi vozačka dozvola.

Obuka se upisuje u karton vožnje od kandidata, gde ima svaki kandidat svoju evidence za obuku.

Kad se završi obuka, kandidati dobiju potvrdu da su prisustvovali na obuci, na osnovu koje na administrativnoj jedinici dadnu ulog za produženje vozačke dozvole.

Cijena dodatne obuke za mlade vozače je dana sa strane vlade Republike Slovenije, i iznosi 125 € sa PDV.

Više informacija o sigurnoj vožnji dobijete preko e-pošte: [email protected]
INTERNET PRIJAVA