ŠOLA VOŽNJE

5 KORAKOV DO IZPITA
zdravniško spričevalo
prva pomoč
tečaji cpp
praktična vožnja
izpitna vožnja
Izberi kategorijo, ki te zanima

Kategorije pri nas:

Tečaji, ki jih nudimo v Blisk Prometnem Centru
Tečaj cestno prometnih predpisov
  • Tečaj je organiziran vsak teden v prostorih Prometnega centra Blisk na Gorazdovi 20 in Poljanski 16. Tečaj CPP organiziramo vsak teden s pričetkom v ponedeljek in zaključkom s ponedeljkom. Za informacije o terminih obiščite to povezavo.

  • Cena tečaja z vpisnino in izdajo evidenčnega kartona vožnje je 150 €.

  • Na tečaju vam nudimo izposojo ali nakup priročnika »Dober voznik bom«

  • Obvezna prisotnost na tečaju je 24 šolskih ur (6 dni x 4 šolske ure)

TEČAJ CPP
TEČAJ PRVE POMOČI
Vožnja v Prometnem centru Blisk

Vožnja

Praktična vožnja

Praktično usposabljanje predstavlja glavni del na poti do vozniškega dovoljenja.

Pred pričetkom vožnje z učiteljem vožnje potrebujete opravljen tečaj Cestno prometnih predpisov z izpitom in veljavno zdravniško spričevalo sledi

»osvajanje« predpisanega učnega programa

ker ste bili uspešni na preizkusu iz praktične vožnje in na teoretičnem izpitu pred komisijo Izpitnega centra vas čaka še:

izpit iz praktične vožnje pred komisijo Izpitnega centra ter plačilo takse za izpitno vožnjo

Vožnja s spremljevalcem

Kandidat, ki je starejši od 16 let lahko prične z usposabljanjem za vožnjo s spremljevalcem za voznika B kategorije.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov ali druga oseba, ki je

stara najmanj 27 let,

ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj 5 let in

v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.

Naša vozila…

Vozni park