PRIDOBITEV KODE 95

TEMELJNA KVALIFIKACIJA

PRIDOBITEV KODE 95

Temeljno kvalifikacijo (koda 95) morajo opraviti (od 10.09.2008) vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov in (od 10.09.2009) vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3,500 kg.

Po uspešno opravljeni temeljni kvalifikaciji voznik dobi spričevalo na podlagi katerega na upravni enoti vloži pisno vlogo za vpis kode “95” v vozniško dovoljenje oz. se odloči za izdajo kartice vozniških kvalifikacij.

Če nadzorni organ ugotovi, da voznik nima vpisane kode, se vozniku prepove nadaljevanje vožnje in se ga ustrezno sankcionira.

Voznik ima opravljeno temeljno kvalifikacijo (kodo 95) če;

1. Ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) do 10. 9. 2008 za voznike avtobusov (D1 in D kategorija) in do 10. 9. 2009 za voznike tovornih vozil (C in CE kategorije).
2. Na dan 3. 8. 2001 opravljal delo voznika pa ni bil vpisan v evidenci zbornice (za dokazilo šteje potrdilo delodajalca).
 3. Je zaključil srednje poklicno izobraževanje in si pridobil poklic voznika od 29. 12. 2006.
 4. Opravi izpit Temeljne kvalifikacije voznik/ca v cestnem prometu

Voznik ima opravljeno temeljno kvalifikacijo (kodo 95) če;

 • s preizkusom znanja: teoretični (najmanj 4 šolske ure) in praktični (najmanj 2 uri) preizkus znanja,
 • z načinom pospešene pridobitve temeljnih kvalifikacij: tečaj, ki obsega 140 ur, vsaj 10 ur vožnje ustrezne kategorije ter pisni preizkus znanja.

K preizkusu temeljne kvalifikacije sme pristopiti kandidat, ki ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije (C, CE ali D). Preizkus je razdeljen na 2 sklopa:

 • Praktični, kjer kandidat ob prisotnosti učitelja vožnje in predsednika komisije oceni kandidatovo praktično usposobljenost.
 • Teoretični – preizkus v obliki izpitne pole. Izpitna pola je razdeljena v 3 sklope, čas za reševanje izpita pa je omejeno na 180 minut.

Pridobitev temeljnih kvalifikacij so oproščeni vozniki:

 • vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h;
 • vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci;
 • vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo;
 • vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije;
 • vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju;
 • vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost;
 • vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

Za prijavo potrebujete:

 • osebni dokument / potni list
 • vozniško dovoljenje oz. potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu
 • dokazilo o že opravljenih oz. priznanih poklicnih kvalifikacijah (NPK)
 • dokazilo o nameri zaposlitve pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo kandidati, ki so državljani tretjih držav (Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Albanija, Rusija, Ukrajina, Belorusija,…)

Redno usposabljanje

Tečaj rednega usposabljanja je obvezen, saj se le na podlagi rednega usposabljanja poklicnim voznikom podaljša koda za 5 let. Tečaj poteka v obliki predavanja. kandidati se morajo udeležiti 5 predavanj po 7 ur, kar je skupno 35 ur predavanj. Po vsakem predavanju kandidati dobijo potrdilo s katerim izkazujejo, da so se udeležili predavanja. Vsebina predavanja je določena s strani ministrstva za infrastrukturo. Ko zberejo 5 takšnih potrdil, zadnji izvajalec izda spričevalo s katerim na upravni enoti podajo vlogo za podaljšanje kode “95”.

Tečaj rednega usposabljanja morajo opraviti:

 • Od 10.09.2014 velja za vse voznike enako 35 urno usposabljanje.
 • Določeno je, da se usposabljanje za voznike, ki jim je koda že potekla, vedno izvedejo programih za tisto leto v katerem želijo kodo ponovno »aktivirati«  in pa za štiri leta nazaj
 • Prvo podaljšanje se prične z naslednjim letom po pridobitvi (Primer: veljavnost kode 10.09.2016, kandidat se udeleži predavanj od 2012 – 2016).

Urejen je postopek, kako ravnati v primeru izgube ali uničenja spričevala o pridobitvi Temeljne kvalifikacije ali o zaključenem rednem usposabljanju. Določeno je, da se ne izdajo duplikati, ampak izvajalec vozniku na osnovi izjave o izgubi, kraji ali uničenju izda potrdilo, da ima pridobljeno Temeljno kvalifikacijo oz., da je opravil redno usposabljanje.

Kraji, kjer organiziramo redno usposabljanje: Ljubljana, Celje, Novo mesto, Postojna, Koper

Celoten pravilnik o Temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu si lahko preberete tukaj.

Spletna stran Ministrstva za infrastrukturo, kjer je predstavljena temeljna kvalifikacija
.

Vse informacije glede temeljne kvalifikacije dobite na telefonski številki 01/320-52-22 oz. preko elektronske pošte: [email protected] in pa [email protected]

SPLETNA PRIJAVA