POKLIČITE NAS: +386 1 320 52 20 | +386 1 320 17 45
Temeljna kvalifikacija – produženje kode 952020-03-01T20:00:12+00:00

PRODUŽENJE KODE 95

TEMELJNA KVALIFIKACIJA

PRODUŽENJE KODE 95

Tečaj redovnog osposobljavanje (redovna obuka) je (od 10.09.2014) obavezan za sve vozače, jer samo na osnovi redovnog osposobljavanja mogu šoferi da produže kodu 95 i to za 5 godina. Tečaj se odvija u obliku predavanja, koje traje 7 školskih sati. U roku od 5 godina moraju kandidati saslušati 5 predavanja po 7 sati/predavanje, šta je ukupno 35 sati za 5 godina.

Posle svakog predavanja (od školskih 7 sati) kandidat dobije potrdu, sa kojim se potvrđuje, da je prisustvovao na predavanju.
Kad kandidati prikupe 5 potvrda, se jim na osnovi tih 5 potvrda izda diploma, sa kojom na administrativnoj jedinici dadnu ulogu za produženje kode 95.

Tečaj redovne obuke morajo obaviti:

  • d 10.09.2014 važi za sve vozače jednako, 35 sati redovne obuke.
  • Za sve vozače,  kojima je kod istekao, uvijek naprave program za godinu, za koju žele opet “aktivirati” kodu + za 4 godine nazad, tako da ima na kraju vozač opet 5 predavanja po 7 sati
  • Prvo produženje/predavanje se obavi 1 godinu posle dobijanja (npr: ako koda važi do 10.09.2016, kandidat se udeleži predavanj od 2012 – 2016).

Uređen je i postupak, šta uraditi u situaciji ako se certifikat o temeljnoj kvalifikaciji ili certifikat o redovnoj obuku izgubi ili uništi.
Određeno je, da se duplikati ne izdavaji, ali zato mora izvođač programa vozaču na osnovi izjave o gubitku, krađi ili uništenju izdati potvrdu da ima vozač položenu temeljnu kvalifikaciju ili redovnu obuku.

Gradovi u Sloveniji, gdje organiziramo redovnu obuku:

  • Ljubljana,
  • Celje,
  • Novo mesto,
  • Postojna,
  • Koper

ijeli pravilnik o Temeljnoj kvalifikaciji za vozače motornih vozila v drumskom/cestovnom prometu možete pročitati na stranici Ministarstva za infrastrukturu.

Web stranica  Ministrstva za infrastrukturo, gdje je predstavljena temeljna kvalifikacija.

TERMINI

Novi trg 10, 8000 Novo mesto

06.03.2020 u 15.00 sati  – TEMA 2019

07.03.2020 u 08.00 sati  – TEMA 2018

08.03.2020 u 08.00 sati – TEMA 2020

Sve informacije o temeljnoj kvalifikaciji dobijete na broju 01/320-52-24 ili putem elektronske pošte: obnovitevkode95@blisk-as.si
INTERNET PRIJAVA