RASPORED OBUKA

SVE OBUKE

TEMELJNA KVALIFIKACIJA PRODUŽENJE KODE 95

Za udeležbo na usposabljanju je potrebno izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani)

LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20, ŠIŠKA

24.11.2021 u 15.00 sati – TEMA 2017

25.11.2021 u 15.00 sati – TEMA 2018

26.11.2021 u 15.00 sati – TEMA 2019

27.11.2021 u 08.00 sati – TEMA 2020

28.11.2021 u 08.00 sati – TEMA 2021


LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20, ŠIŠKA

01.12.2021 u 15.00 sati – TEMA 2018

02.12.2021 u 15.00 sati – TEMA 2019

03.12.2021 u 15.00 sati – TEMA 2020

04.12.2021 u 08.00 sati – TEMA 2021

05.12.2021 u 08.00 sati – TEMA 2022


LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20, ŠIŠKA

10.12.2021 u 15.00 sati – TEMA 2022

12.12.2021 u 08.00 sati – TEMA 2022


LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20, ŠIŠKA

26.12.2021 u 08.00 sati – TEMA 2022

27.12.2021 u 15.00 sati – TEMA 2021

28.12.2021 u 15.00 sati – TEMA 2020

29.12.2021 u 15.00 sati – TEMA 2019

30.12.2021 u 15.00 sati – TEMA 2018


NOVO MESTO

Novi trg 10

15.12.2021 u 15.00 sati – TEMA 2018

16.12.2021 u 15.00 sati – TEMA 2019

17.12.2021 u 15.00 sati – TEMA 2020

18.12.2021 u 08.00 sati – TEMA 2021

19.12.2021 u 08.00 sati – TEMA 2022


KOPER

Ferrarska 10

26.11.2021 u 15.30 sati – TEMA 2020

27.11.2021 u 08.00 sati – TEMA 2019

28.11.2021 u 08.00 sati – TEMA 2021

Informacije i prijave na 00386 1 320 52 24 ili [email protected]
INTERNET PRIJAVA

TEMELJNA KVALIFIKACIJA DOBIJANJE KODE 95

Za udeležbo na predavanju je potrebno izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani)

LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20

TEČAJ U PREVODU:

03.12.2021 i 04.12.2021 u 08.00 sati

ISPIT U PREVODU:

05.12.2021 u 16.00 sati


LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20

TEČAJ U PREVODU:

17.12.2021 i 18.12.2021 u 08.00 sati

ISPIT U PREVODU:

19.12.2021 u 16.00 sati

Informacije i prijave na 00386 1 320 52 22 ili [email protected]
INTERNET PRIJAVA

ADR – PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

Za udeležbo na usposabljanju je potrebno izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani)

LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20, ŠIŠKA

Tečaj za dobijanje – osnovni:

12.11.2021 u 15.00 sati

13.11.2021 u 15.00 sati

14.11.2021 u 08.00 sati


Tečaj za dobijanje – specialistični (cisterna):

11.11.2021 u 14.00 sati

12.11.2021 u 15.00 sati

13.11.2021 u 15.00 sati

14.11.2021 u 08.00 sati


Tečaj za obnovu – osnovni i/ili specialistični:

13.11.2021 u 15.00 sati

14.11.2021 u 08.00 sati

ISPIT: 14.11.2021 u 14.00 sati

Informacije i prijave na 01 320 52 20 ali [email protected]
INTERNET PRIJAVA

TEČAJ
CPP

Za udeležbo na tečaju je potrebno izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani)

LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20, ŠIŠKA

Tečaj: 29.11.2021 do 06.12.2021 u 16.30

TERMIN POLN!


LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20, ŠIŠKA

Tečaj: 20.12.2021 do 27.12.2021 u 16.30

OBAVEZNE PRIJAVE!


LJUBLJANA

Poljanska 16, CENTER

Tečaj: 13.12.2021 do 20.12.2021 u 14.30 sati

OBAVEZNE PRIJAVE!

Informacije i prijave na 01 320 52 20 ili [email protected]
INTERNET PRIJAVA

TEČAJ
PRVE POMOČI

Za udeležbo na tečaju je potrebno izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani)

LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20, ŠIŠKA

Tečaj: 14.12.2021 i 15.12.2021 u 16.30

Ispit: 16.12.2021 u 15.00

OBAVEZNE PRIJAVE!

Informacije i prijave na 01 320 52 20 ili [email protected]
INTERNET PRIJAVA

TEČAJ CPP – A kategorija dodatni del

Za udeležbo na tečaju je potrebno izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani)

LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20, ŠIŠKA

OBAVEZNE PRIJAVE!

Informacije i prijave na 01 320 52 20 ili [email protected]
INTERNET PRIJAVA

TEČAJ CPP – BE, CE kategorija dodatni del

Za udeležbo na tečaju je potrebno izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani)

LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20, ŠIŠKA

Tečaj: 22.12.2021 u 16.30 

OBAVEZNE PRIJAVE!

Informacije i prijave na 01 320 52 20 ili [email protected]
INTERNET PRIJAVA

TEČAJ CPP – C kategorija dodatni del

Za udeležbo na tečaju je potrebno izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani)

LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20, ŠIŠKA

Tečaj: 20.12.2021 i 21.12.2021 u 16.30

OBAVEZNE PRIJAVE!

Informacije i prijave na 01 320 52 20 ili [email protected]
INTERNET PRIJAVA

TEČAJ CPP – D kategorija dodatni del

Za udeležbo na tečaju je potrebno izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani)

LJUBLJANA

Gorazdova ulica 20, ŠIŠKA

Tečaj: 13.12.2021 i 14.12.2021 u 16.30

OBAVEZNE PRIJAVE!

Informacije i prijave na 01 320 52 20 ili [email protected]
INTERNET PRIJAVA