USPOSABLJANJE

USPOSABLJANJE
V prometnem centru Blisk vam nudimo naslednja

Kvalitetna usposabljanja

Pridobitev / podaljšanje kode 95

Temeljna kvalifikacija

Temeljno kvalifikacijo (koda 95) morajo opraviti (od 10.09.2008) vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov in (od 10.09.2009) vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3,500 kg. Po uspešno opravljeni temeljni kvalifikaciji voznik dobi spričevalo…

ADR – prevoz nevarnega blaga

ADR usposabljanje

Usposabljanje za prevoz nevarnega blaga – ADR, se po veljavni zakonodaji izvaja za voznike, ki opravljajo prevoz nevarnega blaga redno ali občasno. V usposabljanje se lahko prijavi kandidat, ki opravlja delo voznika. Z opravljenim usposabljanjem vozniki motornih vozil lahko opravljajo…

Voznik začetnik / trening varne vožnje

Varna vožnja

Voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21 leta starosti ali voznik motornega vozila v obdobju dveh let pri prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil ne glede ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini in sicer pri pridobitvi kategorije A2 ali A ali B…