VOŽNJA S SPREMLJEVALCEM

OSEBA MLAJŠA OD 18 LET

VOŽNJA S SPREMLJEVALCEM

Kandidat, ki je starejši od 16 let lahko prične z usposabljanjem za vožnjo s spremljevalcem za voznika B kategorije.
Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov ali druga oseba, ki je
  • stara najmanj 27 let,
  • ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj 5 let in
  • v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.

Vožnja s spremljevalcem – oseba mlajša od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki.

Usposabljanje za program “vožnja s spremljevalcem” sme pričeti oseba, ki je dopolnila 16 let. Oseba sme pod spremstvom (spremljevalcem) voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita motornih vozil kategorije B pred izpitno komisijo, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja.
Kandidat, ki ima opravljeno zdravniško spričevalo, prvo pomoč, šolski tečaj CPP in glavno teorijo iz CPP lahko prične z programom praktičnega dela. Oseba, ki vozi s spremljevalcem mora opraviti usposabljanje katero ne sme vsebovati manj kot 20 ur voženj.
Po končanem programu se voznik s spremljevalcem na eni izmed Upravnih enot vpiše v evidenčni karton.
Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B.
Prav tako mora imeti voznik, ki vozi s spremljevalcem na vozilu vedno L tablico. Tablica je kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve. Nameščena mora biti na levi polovici zadnje strani vozila, kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem.
Izberi kategorijo, ki te zanima

Kategorije pri nas:

Naša vozila…

Vozni park