VOŽNJA SA PRATIOCEM

KANDIDAT SA 16,5 GODIBNA

VOŽNJA SA PRATIOCEM

Kandidat sa 16,5 godina može početi sa osposobljavanjem za vozača B kategorije sa pratiocem.
Pratioci mogu da budu:
  • roditelji
  • usvojitelji
  • udomitelji

Pratioc mora imati najmanje 27 godina i najmanje 5 godina vozačku dozvolu B kategorije i ne smije imati više od 5 kaznenih bodova.

Pod jednakimi uvjetima mogu biti pratioci i baba i deda, tetke, strici, brača i sestre – ali samo ako sa ti tim slažu roditelji, usvojitelji ili udomitelji.

Pratioc mora biti upisan u karton vožnje. Upiše se na ispitnom centru (u Ljubljani, to je Upravna Enota, Tobačna 5). Pratioc mora imati kod sebe u vreme vožnje uvjek vozačku dozvolu B kategorije.
Sa početkom praktičkog dijela osposobljavanja može početi kandidat kada ima obavljen lekarski pregled i tečaj prometnih propisa. Osposobljavanje ne smije biti krače od 20 sati.
Posle obavljenog praktičkog dijela pred komisijom auto škole i dopunjene 17. godine kandidat može početi sa vožnjom sa pratiocem sa kojim može da vozi dok ne položi vozačkog ispita B kategorije ili može da vozi najviše 6 mjeseci posle dopunjene 18. godine. 

U fazi vožnje sa pratiocem moraju kandidat i pratioc obaviti bar još 2 puta 2 sata vožnje sa instruktorom vožnje.

Isto tako, mora imati vozač, koji vozi sa pratiocem na vozilu uvijek L tablicu. Tablica je zelene boje na kojoj je slovo L bijele boje. Namještena mora biti na levoj polovini na zadnjem dijelu vozila, kada vozi vozilo vozač sa pratiocem.

Odaberite kategoriju koja vas zanima

Kategorije kod nas:

Naša vozila…

Naš vozni park