VOŽNJA

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

VOŽNJA

Praktično usposabljanje predstavlja glavni del na poti do vozniškega dovoljenja.

  1. pred pričetkom vožnje z učiteljem vožnje potrebujete opravljen tečaj  Cestno- prometnih predpisov z izpitom in veljavno zdravniško spričevalo sledi
  2. »osvajanje« predpisanega učnega programa
  3. ker ste bili uspešni na preizkusu iz praktične vožnje in na teoretičnem izpitu pred komisijo Izpitnega centra vas čaka še:
  4. izpit iz praktične vožnje pred komisijo Izpitnega centra ter plačilo takse za izpitno vožnjo 

PRAKTIČNI DEL VOZNIŠKEGA IZPITA

Zadnje v vrsti dejanj, ki vas pripeljejo do vozniškega dovoljenja je praktični del izpita.

Za prijavo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • uspešno opravljen program praktičnega usposabljanja z opravljenim preizkusom znanja in
  • uspešno opravljen teoretični del izpita pred komisijo izpitnega centra

Za prijavo poskrbita skupaj z učiteljem vožnje, ki mora ob prijavi predložiti vaš Evidenčni karton vožnje z zdravniškim spričevalom ter plačilom takse.K izpitu lahko pristopite samo z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica ali potni list), ki pa sta obvezna tudi na vseh urah praktičnega usposabljanja

Po opravljenem vozniškem izpitu dobite status voznika začetnika.

Izberi kategorijo, ki te zanima

Kategorije pri nas:

Naša vozila…

Vozni park