ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE

ZAMJENA

Zamjena vozačke dozvole

Svi stranci mogu sa vozačkom dozvolom, koja nije Slovenska voziti samo kategorije koje ima u upisane u stranoj vozačkoj dozvoli i to najviše do godinu dana od dana kada su prijavili prebivalište/boravak.

Stranci koji su državljani država članica EU, Švice, Norveške, Lichensteina svoje vozačke dozvole zamjeniti za Slovenske na svakoj administrativnoj jedinici www.upravneenote.gov.si (bez ikakve vožnje).

Ostali stranci, koji nisu državljani gore nabrojanih država postupe drugačije:

  • Ako imaju C, CE ili D kategoriju, mogu vozačku dozvolu zamjeniti sa tečajem Temeljne kvalifikacije, gde zamjene sve kategorije koje imaju položene (osim A kategorije) ili
  • Na administrativnoj jedinici zamole za formular – soglasje o zamjeni. Uz plačanu taksu i obavljen lekarski pregled može se početi sa praktičnom obukom (vožnja) u auto školi.

Teoretskog dela (testovi) kod zamjene vozačke dozvole nema!!

Odaberite kategoriju koja vas zanima

Kategorije kod nas:

Naša vozila…

Naš vozni park