top of page

ADR – veljavnost certifikatov – COVID-19

Updated: Apr 13, 2022

Slovenija je na podlagi določb Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) podpisala večstranski sporazuma M324, ki na ozemlju držav podpisnic podaljšuje veljavnost ADR certifikatov o usposobljenosti voznikov za prevoz nevarnega blaga in potrdil o usposobljenosti varnostnih svetovalcev, KATERIH VELJAVNOST POTEČE MED 01.03.2020 IN 01.11.2020, DO 30.11.2020. S sporazumom je določen tudi skrajni rok za podaljšanje teh certifikatov oziroma potrdil, ki je 1. december 2020.


bottom of page