top of page
AEnB2Uq4kHzYHK2vO6UJ_JjvJHT_MpjcIgK24mElEDIpx4KyWp0dgLq4_J8UhP7FJ_QUBXWlujENbCDEgQTq8UNQAB
PNG (transparent bg)_edited_edited.png

A kategorija

Postopek za pridobitev vozniškega dovoljenja A kategorije

1
Teoretični del

1.    Uspešno opravljen tečaj Cestno prometnih predpisov (veljavnost 3 leta),

2.    zdravniško spričevalo (izda ga pooblaščen zdravnik medicine dela, športa in prometa (veljavnost 3 leta)),

3.    izpit prve pomoči (veljavnost neomejena) ali veljavno vozniško dovoljenje predhodnih kategorij,

4.    opravljen teoretični del izpita CPP na AVP – Agencija za varnost v prometu (veljavnost 3 leta).

2
Praktični del (šola vožnje)

5.    opravljen predpisan učni program (minimalno 20 učnih ur vožnje za pridobitev ali 9 učnih ur vožnje za napredovanje v kategoriji)

6.    praktični del izpita pred komisijo Izpitnega centra (1 ura – A1 kat., 2 uri – A2 in A kat. neomejeno). 

Pričetek usposabljanja je možen 6 mesecev pred predpisano starostjo.

*Kandidatom, ki bodo opravljali tudi praktični del izpita (vožnja) omogočamo brezplačno izposojo motoristične opreme.

A kategorija je razdeljena na podkategorije

A (neomejeno)

Pogoj: starost 24 let ali minimalno 20 let, če imamo najmanj dve leti kategorijo A2. 

V A kategorijo spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G.

A2

Pogoj: starost 18 let, do 35 kW.

Pod A2 kategorijo spadajo sva tista motorna kolesa, katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presegati 0,2 kW/kg. Prav tako ne ne sme izvirati iz vozila z dvakrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1 in G.

A1

Pogoj: starost 16 let, do 11 kW in do 125 cm³.

 

Pod A1 kategorijo spadajo vsa tista motorna kolesa, katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presegati 0,1 kW/kg ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM in G.

bottom of page