top of page
zyro-image (10).png
PNG (transparent bg)_edited_edited.png

B kategorija

Opravljanje vozniškega izpita predstavlja velik korak v življenju posameznika. 


Z usposabljanjem za B kategorijo lahko prične kandidat tudi 6 mesecev pred dopolnjenim 18. letom (ne velja za voznike s spremljevalcem).

Postopek za pridobitev vozniškega dovoljenja B kategorije:

1
Teoretični del

1.    Tečaj Cestno-prometnih predpisov v šoli vožnje
2.    zdravniško spričevalo (izda ga pooblaščen zdravnik medicine dela, športa in prometa (veljavnost 3 leta)
3.    tečaj in izpit Prve pomoči
4.    teoretični del izpita na Izpitnem centru – prijava na Upravni enoti RS

2
Praktični del

5.    praktične vaje po predpisanem učnem programu – vožnja

6.    praktični del izpita pred komisijo Izpitnega centra.

Z vozniškim dovoljenjem B kategorije lahko vozite:

  • osebno vozilo do 8+1sedež

  • tovorno vozilo do 3500 kg največje dovoljene teže – tem vozilom je lahko dodan lahki priklopnik (priklopnik do 750 kg).

bottom of page