top of page
zyro-image (5).png
PNG (transparent bg).png
PNG (transparent bg)_edited_edited.png

Usposabljanja

Pridobivanje in podaljšanje temeljne kvalifikacije (koda 95)

Temeljno kvalifikacijo (koda 95) morajo od 10.09.2008 opraviti vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov in od 10.09.2009 vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3,500 kg največje dovoljene mase.

 

Po uspešno opravljenem izpitu temeljne kvalifikacije pridobi voznik spričevalo na podlagi katerega na upravni enoti vloži pisno vlogo za vpis kode “95” v vozniško dovoljenje. Voznikom tretjih držav se vpiše kodo 95 v kartico vozniških kvalifikacij. 

Prevoz nevarnega blaga (ADR)

Usposabljanje za prevoz nevarnega blaga – ADR, se po veljavni zakonodaji izvaja za voznike, ki opravljajo prevoz nevarnega blaga redno ali občasno. Na usposabljanje se lahko prijavi kandidat, ki je dopolnil 21 let. 

Šola vožnje

6 KORAKOV DO IZPITA:

   1. Zdravniško spričevalo

   2. Tečaj in izpit iz Prve pomoči - PP

   3. Tečaj cestno prometnih predpisov z izpitom - CPP

   4. Izpit iz cestno prometnih predpisov - CPP 

   5. Praktično usposabljanje - vožnja

   6. Izpit iz praktičnega dela - izpitna vožnja

* vrstni red 1, 2 in 3 koraka ni pomemben.

 

Vožnja s spremljevalcem

Ko kandidat dopolni 16 let lahko prične z usposabljanjem za vožnjo s spremljevalcem za voznika B kategorije. Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba.

Po zaključenem praktičnem usposabljanju je vozniku s spremljevalcem dovoljeno voziti največ 2 leti s spremljevalcem oz. do dopolnjenega 18 leta. 

Pravilniki in zakoni

Povezave do relevantnih zakonov, pravilnikov in obrazcev.

bottom of page