top of page
zyro-image (3).png
PNG (transparent bg).png

Cenik

Plačilo z gotovino - B Kategorija

1.

B kat. - 10 ur vožnje

395 EUR

2.

B kat. - 20 ur vožnje

780 EUR

3.

B kat. - 21 ur vožnje - povratniki

798 EUR

Plačilo z gotovino - A Kategorija

*Kandidatom, pri opravljanju praktičnega del izpita (vožnja) omogočamo brezplačno izposojo motoristične opreme.

1.

A1 Kat. - do 11kW - 21 ur vožnje

924 EUR

2.

A2 Kat. - do 35kW - 22 ur vožnje

1012 EUR

3.

A Kat. neomejeno - 22 ur vožnje

1056 EUR

Vožnja

1.

Ura vožnje B kategorija

40 EUR

2.

Ura vožnje B kategorija - avtomatski menjalnik

42 EUR

3.

Ura vožnje A1 kategorija - do 11kW

46 EUR

4.

Ura vožnje A2 kategorija - do 35kW

48 EUR

5.

Ura vožnje A kategorija - neomejeno

50 EUR

6.

Ura vožnje C kategorija 

52 EUR

7.

Ura vožnje CE kategorija 

60 EUR

8.

Ura vožnje D kategorija 

70 EUR

9.

Ura vožnje BE kategorija 

45 EUR

10.

Čakalna ura

25 EUR

Cestno prometni predpisi (CPP) in Prva pomoč (PP)

1.

Tečaj cestno prometnih predpisov (CPP) + EVK

50 EUR

2.

Tečaj cestno prometnih predpisov (CPP) + EVK - dodatni del

50 EUR

3.

Izdaja evidenčnega kartona (EVK)

15 EUR

4.

Tečaj prve pomoči (PP)

33,63 EUR

5.

Izpit Prve pomoči

65,83 EUR

Temeljna kvalifikacija - pridobitev in podaljšanje Kode 95

1.

Temeljna kvalifikacija (tečaj in izpit) - za pridobitev Kode 95 v PC Blisk

550 EUR

3.

Izpit Temeljne kvalifikacije - dodatni del

200 EUR

4.

Izpit Temeljne kvalifikacije - vsako naslednje ponovno opravljanje izpita v PC Blisk

100 EUR

5.

Redno uposabljanje - predavanje in podaljšanje Kode 95

50 EUR

6.

Izdaja dvojnika spričevala - temeljna kvalifikacija - pridobitev Kode 95 

50 EUR

7.

Izdaja dvojnika spričevala - redno usposabljanje - podaljšanje kOde 95

20 EUR

Prevoz nevarnega blaga - ADR

1.

ADR začetni: osnovni

260 EUR

2.

ADR začetni: samo specialistični (cisterne)

260 EUR

3.

ADR začetni: osnovni in specialistični (cisterne)

500 EUR

4.

ADR obnovitveni: osnovni

220 EUR

5.

ADR obnovitveni: osnovni in specialistični (cisterne)

350 EUR

6.

ADR: manipulanti, skladiščniki

160 EUR

7.

ADR certifikat

30,96 EUR

Literatura

1.

Literatura za CPP: Dober voznik bom

35 EUR

2.

Literatura za PP: Prva pomoč

25 EUR

3.

Priročnik voznik/ca v notranjem in mednarodnem cestnem prometu

10 EUR

4.

Priročnik prevoz skupine otrok

8 EUR

5.

Magnetna "L" tablica (za voznike s spremljevalcem)

16 EUR

*Literaturo si lahko tudi izposodite, kar pomeni, da plačate kavcijo za knjigo, ki se ob vračilu literature povrne.

bottom of page