top of page
zyro-image (9).png
PNG (transparent bg)_edited_edited.png

ADR
(prevoz nevarnega blaga)

Usposabljanje za prevoz nevarnega blaga – ADR se izvaja za voznike, ki opravljajo prevoz nevarnega blaga redno ali občasno. K usposabljanju se lahko prijavi vsak, ki je dopolnil starost 21 let. Z opravljenim osnovnim usposabljanjem lahko vozniki motornih vozil opravljajo prevoze vseh vrst nevarnih snovi razen prevozov v cisternah,  razreda 1 (eksplozivne snovi) ter razreda 7 (radioaktivne snovi). Za prevoz nevarnega blaga v cisternah ter razreda 1 (eksplozivne snovi) in razreda 7 (radioaktivne snovi) je potrebno opraviti dodatno (specialistično) usposabljanje.

1. Vrste ADR usposabljanja

OSNOVNO USPOSABLJANJE

 • je namenjen voznikom, ki prevažajo nevarne snovi v obliki tovorkov, 

SPECIALISTIČNO USPOSABLJANJE - PREVOZ V CISTERNI

 • je namenjen voznikom, ki prevažajo:

  • nevarne snovi v pritrjenih ali snemljivih cisternah,

  • baterij posod s skupno prostornino nad 1000 litrov,

  • nevarne snovi v cisternah - kontejnerjih s posamično prostornino večjo od 3000 litrov na prevozno enoto. 

SPECIALISTIČNO USPOSABLJANJE - PREVOZ RADIOAKTIVNIH SNOVI (RAZRED 1)

 • je namenjen voznikom, ki prevažajo:

  • snovi, ki sevajo - radioaktivne

SPECIALISTIČNO USPOSABLJANJE - PREVOZ EKSPLOZIVNIH SNOVI (RAZRED 7)

 • je namenjen voznikom, ki prevažajo:

  • eksplozive, pirotehnične predmete ter predmete, ki so polnjeni z eksplozivi.​

Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja, se kandidatu izda “Certifikat o strokovni usposobljenosti voznikov motornih vozil za prevoz nevarnega blaga”. Certifikat se se izda v obliki kartice in ima veljavnost 5 let od dneva opravljenega izpita.

2. V Prometnem centru Blisk organiziramo naslednje tečaje in izpite ADR certifikata:

 • osnovni tečaj za voznike, ki prevažajo nevarne snovi v cestnem prometu ter za osebe, ki sodelujejo pri teh istih prevozih (prevoz nevarnega blaga v tovorkih),

 • specialistični tečaj za prevoz nevarnih snovi v cisternah,

 • specialistični tečaj za prevoz nevarnih snovi razreda 1 (radioaktivne snovi),

 • specialistični tečaj za prevoz nevarnih snovi razreda 7 (eksplozivne snovi),

 • obnovitveni tečaj za voznike, ki prevažajo nevarne snovi v cestnem prometu in v cisternah ter za osebe, ki sodelujejo pri prevozih.

3. Pogoji vključevanja v začetno usposabljanje:

 • starost kandidata 21 let, 

 • Vse vozniki, ki bodo opravljali prevoz nevarnega blaga se morajo udeležiti osnovnega usposabljanja.

 • Vozniki, ki želijo prevažati nevarno blago v cisternah, radioaktivne snovi ali eksplozivne snovi pa se morajo udeležiti dodatnega specialističnega usposabljanja.

4. Potek ter trajanje usposabljanja

Usposabljanje ne sme trajati več kot 8 ur dnevno. S tem razlogom so tudi usposabljanja razdeljena v več dni.

ZAČETNO ADR USPOSABLJANJE​

 • Osnovno (začetno) ADR usposabljanje traja 18 ur (3 dni)

 • Specialistično (začetno) ADR usposabljanje za prevoz v cisternah traja 30 ur (4 dni)

 • Specialistično (začetno) ADR usposabljanje za prevoz razreda 1 traja dodatnih 8 ur (1dan)

 • Specialistično (začetno) ADR usposabljanje za prevoz razreda 7 traja dodatnih 8 ur (1dan)

OBNOVITVENO ADR USPOSABLJANJE

Obnovitveno ADR usposabljanje mora trajati v obsegu vsaj polovice začetnega usposabljanja

 • Osnovno (obnovitveno) ADR usposabljanje traja 9 ur (2 dneva)

 • Specialistično (obnovitveno) ADR usposabljanje za prevoz v cisternah traja 15 ur (2 dneva)

 • Specialistično (obnovitveno) ADR usposabljanje za prevoz razreda 1 traja dodatnih 4 ure (1dan)

 • Specialistično (obnovitveno) ADR usposabljanje za prevoz razreda 7 traja dodatnih 4 ure (1dan)

5. Kriteriji za opravljeno usposabljanje:

 • prisotnost kandidata na teoretičnem delu tečaja,

 • prisotnost kandidata na praktičnem delu tečaja,

 • vsaj 70% pozitivnih odgovorov na teoretičnem delu izpita.

6. Usposabljanje drugih oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga (skladiščniki, organizatorji prevozov, manipulanti, ...)

 • Osebe, ki imajo stik z nevarnimi snovmi npr. (nakladanje in razkladanje nevarnega blaga) v podjetju kjer so zaposlene morajo biti prav tako ustrezno usposobljene. V tem primeru morajo zaposleni biti usposobljeni za prepoznavo tveganja in nevarnosti pri prevozu nevarnega blaga, nakladanju in razkladanju (varno delo z nevarnim blagom) ter seznanjeni s potencialnimi možnostmi poškodb, ki so lahko posledica nevarnega manevriranja z nevarnim blagom. 

 • Za takšno usposabljanje lahko v podjetju poskrbi tudi varnostni svetovalec. Usposabljanje se mora redno izvajati ob spremembah predpisov, ki se dopolnjujejo vsaki dve lihi leti (2017, 2019, 2021, 2023, ...). Usposabljanje mora trajati vsaj 4 šolske ure in mu mora slediti teoretični preizkus.

 • Po končanem usposabljanju kandidat dobi potrdilo z veljavnostjo 2 let. 

bottom of page