top of page
Document Flags
PNG (transparent bg)_edited_edited.png

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja

Pogoji za zamenjavo vozniškega dovoljenja:

// Zakon o voznikih (Uradni List RS, št. 109/2010 in 25/2014 člen 61//

Oseba, ki želi zamenjati svoje vozniško dovoljenje ter tako pridobiti vozniško dovoljenje RS mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • posedovati mora veljavno tuje vozniško dovoljenje,

 • ima vsaj 6 mesecev prijavljeno prebivališče v RS (to velja za tujce, in sicer na podlagi dovoljenja za prebivanje) ali

 • pa je ta oseba državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v RS zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v RS več kot 6 mesecev, lahko če izpolnjujeta druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil, zahtevata zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje.

1
državljani RS
 • posedovati mora veljavno tuje vozniško dovoljenje, 

 • po povračilu iz tujine ima urejeno stalno prebivališče ali začasno prebivališče (vsaj 6 mesecev). 

2
tujci
 • posedovati mora veljavno tuje vozniško dovoljenje, 

 • ima urejeno začasno prebivališče (vsaj 6 mesecev, na podlagi dovoljenja za bivanje v RS).

Vozniško dovoljenje se zamenja, če je pridobljeno med najmanj šestmesečnim neprekinjenim bivanjem v državi v kateri je bilo izdano.
 

Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega tujega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini (državah nečlanicah Evropske unije), opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem izdanim v tujini.


Pred priglasitvijo k opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita zaradi zamenjave vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini za slovensko vozniško dovoljenje, se mora kandidat priglasiti v šoli vožnje. V šoli vožnje mu je dodeljen učitelj vožnje, ki ga spremlja na izpitno vožnjo pred izpitno komisijo z vozilom šole vožnje.


K opravljanju praktičnega dela izpita se je potrebno priglasiti pri upravni enoti, ki preveri izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev. 

1
K priglasitvi na praktični del izpita je potrebno predložiti:
 • uradni identifikacijski dokument opremljen s fotografijo,

 • veljavno vozniško dovoljenje izdano v tujini,

 • zdravniško spričevalo, ki je veljavno za voznika motornih vozil.

2
Upravna enota izda slovensko vozniško dovoljenje po:
 • uspešno opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita,

 • ob predložitvi veljavnega vozniškega dovoljenja izdanega v tujini,

 • predložitvi veljavnega zdravniškega spričevala za voznika motornih vozil,

 • predloženi biometrični fotografiji (za potrebe izdaje kartice vozniškega dovoljenja).

Tujec z veljavnim tujim vozniškim dovoljenjem, ki ima v Sloveniji prijavljeno bivališče, sme voziti motorna vozila katerih kategorije ima opravljene, največ eno leto od dneva prijave bivališča.

Državljan Republike Slovenije, ki je začasno ali za stalno prijavljen v tujini in pride začasno v Republiko Slovenijo se sme s tujim veljavnim vozniškim dovoljenjem voziti po Sloveniji do dveh let od dneva prijave bivališča.

Po izteku enoletnega oz. dvoletnega roka je vožnja po Republiki Sloveniji prekršek in se enači kot vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Globa za takšno vožnjo znaša 500 €.

Državljani, ki imajo vozniško dovoljenje ene izmed članic EU, Islandije, Lichensteina, Norveške, Švice ali Hrvaške lahko brez opravljanja vozniškega izpita zamenjajo svoje vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje, in sicer za tiste kategorije vozil, katere imajo po veljavnem vozniškem dovoljenju.

Izjemoma ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja se od osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna vozila in opravljanja praktičnega dela izpita.

Zamenjava vozniškega dovoljenja se opravi na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji

bottom of page