top of page
zyro-image (11).png
PNG (transparent bg)_edited_edited.png

BE kategorija

Poznamo dve BE kategoriji:

Postopek za pridobitev vozniškega dovoljenja BE kategorije:

  • uspešno opravljen tečaj Cestno-prometnih predpisov,

  • zdravniško spričevalo (izda ga zdravnik medicine dela, športa in prometa),

  • izpit prve pomoči ali vozniško dovoljenje kategorije A, B ali C kategorije, 

  • teoretični del izpita na Izpitnem centru,

  • praktične vaje po predpisanem učnem programu,

  • praktični del izpita na Izpitnem centru.

bottom of page