top of page
zyro-image (3).png
PNG (transparent bg)_edited_edited.png

Vožnja

Praktično usposabljanje predstavlja glavni del na poti do vozniškega dovoljenja. Pred pričetkom praktičnega dela pridobitve vozniškega izpita z učiteljem vožnje potrebujete, opravljen tečaj Cestno prometnih predpisov z izpitom in veljavno zdravniško spričevalo. Z učiteljem vožnje sledi "osvajanje" predpisanega učnega programa.

 

Za pridobitev vozniškega dovoljenja je potrebno opraviti preizkus teoretičnega kot tudi praktičnega znanja pred komisijo Izpitnega centra. (Za opravljanje izpitne vožnje je potrebno plačati takso.)​

 

Za prijavo na praktični del vozniškega izpita mora biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

  • uspešno opravljen program praktičnega usposabljanja z opravljenim preizkusom znanja in

  • uspešno opravljen teoretični del izpita pred komisijo Izpitnega centra.

Samo prijavo na izpit praktičnega dela za pridobitev vozniškega izpita opravita skupaj z učiteljem vožnje. Le ta mora ob prijavi priložiti vaš evidenčni karton skupaj z zdravniškim spričevalom ter potrdilom o plačani taksi. 

K samemu izpitu lahko pristopite le z veljavnim osebnim dokumentom (ki mora biti ravno tako prisoten na vseh urah praktičnega usposabljanja). ​

Po opravljenem vozniškem izpitu dobite status voznika začetnika.

bottom of page