top of page
zyro-image (6).png
PNG (transparent bg)_edited_edited.png

Šola vožnje

5 korakov do izpita

Doctor and Patient

01

zdravniško spričevalo

Driving School

04

praktična vožnja

Lecture

02

tečaj PP

Driving Lesson

05

izpitna vožnja

Student paying attention

03

tečaj CPP

V Prometnem centru Blisk najdete

A kategorija

Izpit za motor oz. A kategorijo je kategorija, pod katero spadajo motorna kolesa. A kategorija je razdeljena na podkategorije, ki so omejene glede na minimalno starost kandidata, izkušnje ter moč motornega kolesa. K opravljanju izpita za A kategorije se lahko priglasijo vsi, ki izpolnjujejo starostne in psihofizične pogoje.

C kategorija

Izpit za kamion oz. izpit za tovornjak, C kategorija, vam bo poleg tovornega vozila C kategorije, omogočila vožnjo motornih vozil katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.

D kategorija

Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta in imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C ali podkategorije D1.

B kategorija

Izpit za avto oz. B kategorija, je najštevilčnejša kategorija po opravljenih izpitih. Z opravljeno B kategorijo lahko vozimo vsa motorna vozila, razen vozil kategorij A (tudi A1 in A2) ter F in G katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg in, ki poleg voznikovega sedeža nima več kot osem sedežev. Ko opravite izpit za B kategorijo dobite tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.

C1 kategorija

Izpit za mini kamion oz. izpit za manjši tovornjak, C1 kategorija, vam bo poleg tovornega vozila C kategorije, omogočila vožnjo motornih vozil katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg in ne presega 7500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.

BE kategorija

Z vozniškim dovoljenjem BE kategorije lahko vozimo vozilo kategorije B, če mu je dodan priklopnik.

CE kategorija

CE kategorija - tovorno vozilo s priklopnikom. Pod CE kategorijo spadajo vozila C kategorije + priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljenja masa priklopnega vozila presega 750kg. Hkrati z opravljeno CE kategorijo, lahko vozniki vozijo tudi kategorije BE in C1E.

Vožnja s spremljevalncem

Kandidat, ki je dopolnil 16 let lahko prične z usposabljanjem za vožnjo s spremljevalcem voznika B kategorije.

Tečaji

Redno organiziramo tečaje cestno prometnih predpisov kot tudi tečaje prve pomoči. Tečaj CPP (cestno prometni predpisi)  je možno opraviti tudi na daljavo / ONLINE.

Vožnja

Praktično usposabljanje predstavlja glavni del na poti do vozniškega dovoljenja.

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenj

Proces menjave tujega vozniškega dovoljenja in pridobitev vozniškega dovoljenja RS.

zyro-image (6).png

Tečaj cestno prometnih predpisov

​Nekaj osnovnih vprašanj o tečaju CPP: 

  • tečaj je organiziran vsak teden, s pričetkom v ponedeljek in zaključkom v ponedeljek (6 dni predavanj) v prostorih Prometnega centra Blisk na Gorazdovi ulici 20 in Poljanski cesti 16 v Ljubljani,

    • prisotnost na tečaju je obvezna (skupaj 24 šolskih ur, torej 6 dni x 4 šolske ure),​

  • cena tečaja z vpisnino in izdajo evidenčnega kartona vožnje (EVK) je 150 EUR, 

  • za opravljanje tečaja potrebujete priročnik "Dober voznik bom", ki si ga lahko pri nas tudi izposodite, 

  • termini so na voljo tukaj.

1

Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje predstavlja glavni del na poti do vozniškega dovoljenja. Pred pričetkom praktičnega dela pridobitve vozniškega izpita z učiteljem vožnje potrebujete, opravljen tečaj Cestno prometnih predpisov z izpitom in veljavno zdravniško spričevalo. Z učiteljem vožnje sledi "osvajanje" predpisanega učnega programa.

 

Za pridobitev vozniškega dovoljenja je potrebno opraviti preizkus teoretičnega kot tudi praktičnega znanja pred komisijo Izpitnega centra. (Za opravljanje izpitne vožnje je potrebno plačati takso.)​

2

Vožnja s spremljevalcem

Kandidat, ki je starejši od 16 let lahko prične z usposabljanjem za vožnjo s spremljevalcem za voznika B kategorije.
 

Spremljevalec je lahko:

  • eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov ali druga oseba,

  • ki je stara najmanj 27 let,

  • ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj 5 let in

  • v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.

Več ▸

bottom of page