top of page
zyro-image (8).png
PNG (transparent bg)_edited_edited.png

Redno usposabljanje
(podaljšanje kode 95)

Tečaj rednega usposabljanja opravi voznik, ki želi podaljšati veljavnost temeljne kvalifikacije - kode 95. Usposabljanje poteka v obliki predavanj , ki trajajo v skupaj 35 ur. Eno predavanje traja 7 ur. Vsebina predavanj je določena s strani ministrstva za infrastrukturo.

Za podaljšanje veljavnosti temeljne kvalifikacije - kode 95 se mora kandidat udeležiti petih (5) predavanj. Po vsakem predavanju kandidati pridobijo potrdilo s katerim izkazujejo, da so se udeležili predavanja. 

Po zaključenem 5 (petem) predavanju zadnji izvajalec rednega usposabljanja kandidatu izda spričevalo na podlagi katerega kandidat poda na upravni enoti pisno vlogo za podaljšanje veljavnosti temeljne kvalifikacije - kode 95. Veljavnost temeljne kvalifikacije - kode 95 se podaljša za obdobje 5 let od datuma, do katerega mu (je) velja(la) temeljna kvalifikacija - koda 95.

Če kandidatu veljavnost temeljne kvalifikacije - kode 95 poteče, se prav tako lahko udeleži rednega usposabljanja, vendar se mu v tem primeru temeljna kvalifikacija - koda 95 podaljša od datuma zadnjega predavanja za naslednjih 5 let.

Tečaj rednega usposabljanja morajo opraviti tisti, ki:

  • želijo imeti podaljšano kodo 95 (pogoj, 35 ur predavanj je enak za vse),

  • jim je veljavnost kode 95 potekla vendar jo želijo ponovno "aktivirati" - podaljšati. V tem primeru se morajo udeležiti predavanj za tisto leto v katerem bodo kodo 95 ponovno podaljšali ter za pretekla 4 leta. Primer: kandidatu je veljavnost kode 95 potekla 10.09.2019. Kodo 95 želi podaljšati v letu 2023.  Kandidat se udeleži predavanj za podaljšanje kode 95 (rednega usposabljanja) za leta 2019, 2020 ,2021, 2022, 2023).

 

V primeru, da kandidat izgubi ali se mu uniči spričevalo o pridobitvi oz. podaljšanju temeljne kvalifikacije se le temu ne izda duplikat. V takem primeru naj se kandidat obrne na izvajalca, ki mu bo izdal potrdilo, da ima pridobljeno temeljno kvalifikacijo oz., da je opravil redno usposabljanje (podaljšanje temeljne kvalifikacije - kode 95).

  • Celoten pravilnik o Temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu si lahko preberete tukaj.​

  • Spletna stran Ministrstva za infrastrukturo, kjer je predstavljena temeljna kvalifikacija.

​​

bottom of page