top of page
Working in Cafe
PNG (transparent bg).png
PNG (transparent bg)_edited_edited.png

Erasmus+ Projekt

Razvoj inovativnih metod učenja, uporabe pametnih tahografov v namen

optimizacije procesa digitalizacije in dekarbonizacije prometa.


Številka pogodbe – 2021-2-HR01-KA210-VET-000049821
KA210-VET - Partnerstva majhnega obsega v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

 

Projekt z naslovom "Razvoj inovativnih metod učenja ter uporabe pametnih tahografov za namene procesa optimizacije digitalizacije in dekarbonizacije prometa" se zaveda razhajanja med neformalnimi oblikami uporabe tahografov s strani poklicnih voznikov in osebja v prevoznih podjetjih v večini držav članic Evropske unije. Projekt prepoznava potrebo po dodatnem strokovnem usposabljanju za poklicne voznike in osebje prevoznih podjetij, s ciljem izboljšanja njihovih znanj in veščin pri uporabi digitalnih in pametnih tahografov.

Poleg tega projekt ugotavlja pomanjkanje kakovostnega programa usposabljanja na tem področju, s pomočjo katerega bi ciljna skupina pridobila potrebne strokovne veščine za učinkovito opravljanje svojih poklicnih nalog na inovativen, zanesljiv in učinkovit način, usklajen z najvišjimi standardi vožnje in uporabe novih tehnologij v prometu. Glavni cilji projekta so razvoj novih in inovativnih pristopov k učenju in usposabljanju, skladno s trajnostnim razvojem.

Projekt bo izvedel številne aktivnosti za reševanje obstoječih problemov in neusklajenosti, kot so izdelava neformalnega kurikuluma za strokovno izobraževanje in usposabljanje, izvedba webinarjev o dekarbonizaciji prometa, izdelava interaktivne digitalne platforme s pripadajočim e-učenjem in virtualno sobo ter dokazni testi treningov.

Trajanje izvajanja projekta bo petnajst mesecev, od 1. marca 2022 do 1. junija 2023. Projekt se bo izvajal v okviru partnerstva treh organizacij: Pučkega odprtega učilišča AMC Nova Gradiška, Pannonie Consulting d.o.o. in Prometnega centra Blisk d.o.o. Partnerstvo temelji na izkušnjah, ekspertizi in preverjenih sposobnostih organizacij, saj si prizadeva za zagotavljanje dodane vrednosti in potenciala za krepitev zmogljivosti ter izmenjavo znanja na medregionalni ravni, da bi se lahko uskladili s potrebami ciljnih skupin.

Ciljna skupina projekta je razdeljena v tri kategorije:

 1. Profesionalni vozniki kot neposredni sodniki v cestnem prometu, ki niso bili ustrezno izobraženi in usposobljeni za uporabo digitalnih in pametnih tahografov.

 2. Prevozna podjetja in njihovo osebje, ki jih je treba usmeriti v nove, izboljšane sisteme za pomoč pri cestnem prometu in prevozu, da bi dosegli višjo raven logističnih storitev.

 3. Ponudniki strokovnega izobraževanja in usposabljanja v cestnem prometu, vključno z učitelji in drugimi strokovnjaki z znanjem na področju uporabe nove generacije tahografa.

 

Cilji projekta so:

 1. Razviti neformalni kurikulum mikrokvalifikacije za profesionalne voznike na področju uporabe nove generacije tahografa.

 2. Oblikovati inovativno digitalno platformo "DriveLab".

 3. Okrepiti sposobnosti partnerskih organizacij in krepitev partnerstva z deležniki, ki delujejo na področju razvoja strokovnih programov usposabljanja za profesionalne voznike.

 4. Spodbujati okoljsko trajnost v skladu s politikami EU.

 

Rezultati projekta so:

 1. Izdelan neformalni program usposabljanja za profesionalne voznike na področju uporabe nove generacije tahografa, kar bo posredno povečalo število strokovno usposobljenih profesionalnih voznikov, ki bodo imeli možnost uporabljati storitve digitalnih in pametnih tahografov za izvajanje obveznosti beleženja in shranjevanja podatkov o svojih delovnih aktivnostih na podlagi novega kurikuluma.

 2. Izdelana digitalna platforma "DriveLab", ki bo vsebovala vse materiale projektnih aktivnosti, vključno s programi e-izobraževanja na področju uporabe digitalnih in pametnih tahografov za profesionalne voznike, kar bo omogočilo izobraževanje na daljavo.

 3. Krepitev transnacionalne dimenzije partnerstva.

 4. Vsi izdelki tega projekta so dostopni v digitalni obliki, kar bo prispevalo k uresničevanju ciljev, opredeljenih v strategiji Evropskega zelenega načrta.

 5. Izveden spletni seminar "DeCarbo traffic" kot dodana vrednost digitalne platforme, ki prikazuje načine in metode za pametno načrtovanje prometnih sistemov in povečanje učinkovitosti upravljanja prometa ter znatno zmanjšanje količine CO2.

 6. Oformljena evropska neformalna mreža ustanov za izobraževanje odraslih in ključnih deležnikov v prometnem sektorju s ciljem diseminacije projektnih rezultatov. 

Partnerji

bottom of page