top of page

Tečaj CPP - kako poteka tečaj cestno prometnih predpisov

Tečaj cestno prometnih predpisov, znan tudi kot CPP, je ključen in eden izmed prvih korakov pri pridobivanju vozniškega dovoljenja. Ta tečaj zagotavlja temeljno znanje o prometnih pravilih in predpisih, ki jih morajo vozniki poznati in upoštevati na cestah.

Tečaj CPP poteka v šoli vožnje ali pa online oz. na daljavo preko spleta. Obseg in trajanje sta odvisna od kategorije za katero želi kandidat pridobiti vozniško dovoljenje. Program usposabljanja je podrobno opisan v Zakonu o voznikih v 39. členu (povezava). Za kandidate, ki še nimajo vozniškega dovoljenje za nobeno kategorijo je potrebno dodati, da morajo prvo opraviti t.i. osnovni del, ki traja v obsegu 16 ur, skupaj 4 dni. Kandidat mora biti na osnovnem delu prisoten vsaj 12 ur od predpisanih 16. V osnovnem delu se kandidata seznani z osnovami kot so npr. prometna signalizacija, vožnje v različnih situacijah in na različnih cestah, pristojnosti policistov, prometne nesreče, križišča, omejitve hitrosti ...Šele po uspešno opravljenem osnovnem delu tečaja CPP se kandidat lahko udeleži t.i. dodatnega dela za tečaj CPP. V dodatnem delu, ki trajajo 4 ur oz. 8 ur (odvisno od kategorije) se kandidatu predstavi specifiko posamezne kategorije, npr. pri A kategorijo je to posebnost enoslednih vozil, pri t.i. "višjih kategorija", C, CE in D kategorija je poudarek na dimenzijah vozil ter upravljanju širših, daljših ter višjih vozil, ...

V vseh primerih je osnovni cilj zagotoviti voznikom ustrezno znanje za varno in odgovorno vožnjo.

Tečaj poteka v obliki predavanja. V teoretičnem delu se boste naučili različnih prometnih pravil, predpisov, znakov in signalizacije. Izobraževalni material zajema tudi prednosti defenzivne vožnje, varnostne ukrepe, pravila o prednosti in ravnanje v različnih prometnih situacijah.

Po opravljenem tečaju CPP (v učilnici ali online / na daljavo preko spleta) se kandidatu izda evidenčni karton vožnje (EVK) v katerem je napisano in iz katerega je razvidno, da je kandidat uspešno opravil tečaj CPP.

Po opravljenem tečaju CPP (v učilnici ali online / na daljavo preko spleta) je potrebno opraviti tudi izpit iz teoretičnega dela, ki preverja razumevanje in znanje cestno prometnih predpisov. Izpit poteka digitalno preko računalnika na sedežu izvajalca.


Izpit iz teoretičnega dela vozniškega izpita je sestavljen iz 40 vprašanj. Kandidat mora pravilno odgovoriti na vsaj 88% vprašanj, da bi uspešno opravil teoretični del izpita. Teoretično kakor tudi praktično preverjanje znanja za pridobitev vozniškega izpita izvaja Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (www.avp-rs.si).

Tečaj cestno prometnih predpisov je pomemben korak na poti do varne in odgovorne vožnje. Znanje, pridobljeno med tečajem, vam bo pomagalo razumeti in upoštevati prometne predpise, kar bo prispevalo k vaši varnosti in varnosti drugih udeležencev v prometu.


V naši šoli vožnje redno izvajamo tečaje CPP tako v naših učilnicah kakor tudi online oz. na daljavo preko spleta. Termine si lahko ogledate na povezavi.

Comments


bottom of page